MobieleKappersUnited / MKunited

Privacy statement

Doeleinden verwerking
MobieleKappersUnited, verder te noemen MKU, verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: de website te beveiligen, te optimaliseren, u te informeren over nieuwe diensten en producten via nieuwsbrieven, webwinkesl van ons en of aan ons gerelateerde ondernemingen.

Wettelijke grondslag verwerking
MKU verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:
Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.
De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en/of afspraak
Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene
Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan MKU. De volgende gegevens zijn uitsluitend verplicht bij online bestellingen en lidmaatschappen: verplicht adres, telefoonnummers en bijzondere persoonsgegevens.
Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan MKU verstrekt, dan dan kan de website minder goed functioneren en/of het contactformulier niet gebruikt worden. Woonadres en telefoonnummers zijn ondermeer van belang bij bestellingen.

Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens
MKU heeft de volgende reguliere persoonsgegevens (IP-adressen, Internetproviders, locatiegegevens, e-mailadressen, namen, telefoonnummers, Facebook accounts) uit de volgende bron(nen) verkregen: contactformulier, Google Analytics, WP plugins, samenwerkingspartners en Facebook.. Dit betreft/betreffen geen openbare bron(nen).

Ontvangers persoonsgegevens
MKU verstrekt uw persoonsgegevens aan zijn hostingpartij, websiteanalyse tools, waar informatie van website bezoekers worden verzameld, programmeurs, samenwerkingspartners, leveranciers en aan een bedrijf dat een mailtool verzorgt. Dit is noodzakelijk voor de algemene bedrijfsvoering van MKU.

Doorgifte persoonsgegevens aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie
Uw persoonsgegevens kunnen door MKU, mogelijk in de toekomst, worden doorgegeven aan landen buiten de EU/EER. Momenteel worden de gegevens doorgegeven aan google welke in de VS is gevestigd. Ten aanzien van de doorgifte van de persoonsgegevens naar derde land(en) zullen alsdan, de volgende waarborgen worden getroffen:

De organisatie in het derde land waaraan de persoonsgegevens worden doorgegeven is aangesloten bij het Privacy Shield.
Meer informatie over de voornoemde door MKU getroffen waarborgen, of een kopie van de maatregelen kan door betrokkene, in voorkomend geval, worden verkregen door schriftelijk of per e-mail contact op te nemen met MKU. Zie verderop in dit privacystatement voor de relevante contactgegevens.
Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen, met ingang van 5 mei 2020 door MKU niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking . Indien uw account/gegevens langer dan twee jaar inactief is, dan worden worden uw persoonlijke gegevens verwijderd. Uw gegevens worden bewaard voor statistieken, advies en service

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als betrokkene heeft u ook het recht MKU te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan MKU heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die MKU doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.
MKU
Radioweg 4
1324 KW Almere
ledenservice@mobielekappersunited.nl
0031 (0)88 – 10 00 100

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar of dataportabiliteit kunt u indienen door een email te sturen naar ledenservice@mobielekappersunited.nl. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.
Inzage in persoonlijke data aanvragen

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door MKU, neem dan contact op met MKU via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Cookie Statement
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. Onderaan deze pagina treft u een overzicht van de gebruikte cookies. Details over deze cookies, zijn ook te vinden op diverse websites zoals http://www.cookiechecker.nl/.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: MKU, mobielekappersunited, MKunited, webwinkel

GOOGLE ANALYTICS
MKU maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van MKU bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google
Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan MKU te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MKU heeft hier geen invloed op. MKU heeft Google geen toestemming gegeven om via MKU verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voorkeuren
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Statistieken
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Dit Privacystatement kan op elk moment aangepast worden. Bijvoorbeeld om te voldoe aan de meest recente wetgeving.