Overheidsregelingen

MobieleKappersUnited staat achter de mobiele kapper, informeert en komt op voor de belangen van Mobiele kappers. Hieronder informeren wij jou over het corona noodpakket 2.0. Het gaat hier over de Tozo, NOW 2.0, TVL en Tozo 2.0.

Je treft hieronder ook informatie over het terugbetalen van de Tozo. Het lijkt erop dat dit bij iedere gemeente anders is. Je hebt in ieder geval een inlichtingenplicht. Achteraf kan de gemeente jouw opgegeven netto inkomen controleren. Heb jij gebruik gemaakt van de NOW regeling, dan kan je helemaal onderaan deze pagina berekenen wat je terug moet betalen.

Noodpakket voor banen en economie 2.0.

Moet de Tozo (bijstand voor levensonderhoud) worden terugbetaald als zzp’ers omzet behalen in de uitkeringsperiode?

Tozo (bijstand voor levensonderhoud) is een aanvulling op het inkomen. De gemeente stelt het recht op bijstand voor levensonderhoud en de hoogte daarvan dus vast op grond van de hoogte van het inkomen van de zelfstandige. De zelfstandige dient de hoogte van het inkomen door te geven aan de gemeente, zowel bij aanvraag (vaak is dit een inschatting) als gedurende de bijstandsperiode (als bekend is wat daadwerkelijk het inkomen is geworden). De zelfstandige is daarbij gebonden aan de inlichtingenplicht. Wanneer blijkt dat er toch inkomsten waren, zal de gemeente dit moeten verrekenen met de uitkering. Wanneer wegens een overtreding van de inlichtingenverplichting de bijstand ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verstrekt, dient de gemeente zelfs een boete op te leggen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL), de opvolger van de TOGS — straks aanvragen via www.rvo.nl

Kwam je in aanmerking voor de TOGS? Dan kom je wellicht ook in aanmerking voor de TVL regeling. Deze regeling is vanaf half juni de opvolger van de TOGS en is bedoeld voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot 20.000 euro (belastingvrij) tegemoetkoming per 3 maanden krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) op te kunnen blijven brengen.

Bedrijven in sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS kunnen straks van de TVL gebruikmaken. De TVL wordt uitgevoerd door RVO. Aanvragen kan naar verwachting vanaf half juni. Op dat moment loopt de TOGS-regeling af. De TVL gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 31 augustus.

Op dit moment wordt de regeling verder uitgewerkt. Meer informatie is te vinden op de website van RVO www.rvo.nl en via onderstaande link;

https://www.kvk.nl/corona/tvl-maximaal-20000-euro-per-3-maanden/

Let op als je ook een NOW uitkering krijgt:

De TVL is bedoeld als aanvulling op de NOW (loonkosten), maar heeft daar wel invloed op. Een ontvangen TVL wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager uitvalt. Met beide regelingen ontvang je opgeteld meer subsidie. De details van regeling worden nog verder uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt.

TOZO 2.0 – aanvragen via de gemeente —

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt, met aangepaste voorwaarden met 3 maanden verlengd tot eind augustus. De verlengde regeling heet Tozo 2.

De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Belangrijk verschil: bij Tozo 2 telt wél mee wat het inkomen van de partner is voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, heb je geen recht op deze regeling.

NOW 2.0

Ook de NOW regeling wordt verlengd. De nieuwe versie van deze tegemoetkoming in de loonkosten lijkt op zijn voorganger, maar in de NOW 2.0 zijn wel enkele voorwaarden aangepast.

  • De ontslagboete wordt geschrapt. Bedrijven die de NOW 2.0 ontvangen, krijgen dus geen extra verlaging meer op hun NOW-subsidie als ze werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaan. Wel krijgen werkgevers een correctie als ze personeel waar ze NOW over ontvangen ontslaan.
  • Omdat de aanpassing mogelijk kan leiden tot ontslagen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor omscholing van personeel via het crisisprogramma NL leert door. Werkgevers die de NOW aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af.
  • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.
  • Daarnaast mag een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Uitstel betaling belasting verlengd tot 1 september

De Belastingdienst verleent langer uitstel van betaling aan ondernemers. Terugbetalen hoeft pas weer vanaf 1 september. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen uit het eerste steunpakket, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, zijn tot 1 september 2020 verlengd.

Aanvragen van uitstel kan eenvoudig via onderstaande link:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis

A x B x 3 x 1,3 x 0,9

A = percentage verwachte omzetdaling;
B = loonsom
3 = 3 maanden
1,3 = staat voor de vaste opslag met 30%
0,9 = subsidiepercentage van 90%.

Rekenvoorbeeld:

Stel dat de loonsom januari 2020 een bedrag van € 10.000,- is en je verwachtte een omzetverlies van 70%.

De subsidie is dan als volgt:
70% x € 10.000,- x 3 (maanden) x 1,3 x 90% = € 24.570,-
Hiervan heb je 80% als voorschot ontvangen € 19.656,-

Als blijkt dat je daadwerkelijk omzetverlies over 3 maanden 30% is geweest, dan is de rekensom als volgt:
30% x € 10.000,- x 3 x 1.3 x 90% = € 10.530,-

Dit betekent dat je € 9.126,- te veel subsidie (€19.656 -/- €10.530) ontvangen hebt en die moet je terugbetalen.

Bron ANKO