Arbeidsongeschiktheid

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) ben je verzekerd van inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Wanneer je niet kunt werken dus. Dat geldt ook voor een ongeval dat niet met werk te maken heeft of een zwangerschap. Je kan dus voor korte of langere tijd arbeidsongeschikt zijn. Een AOV is dan wel zo prettig, want als ondernemer of zzp’er ben je zelf verantwoordelijk voor een financieel vangnet wanneer je niet meer kunt werken.